Nollvisionen

0 Comments

nollvisionen

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Det är fastställt genom ett beslut i riksdagen. Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag om en ny inriktning av trafiksäkerhetsarbetet enligt den s.k. nollvisionen. Målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av olyckor i vägtrafiken. Vägtransportsystemets utformning och funktion ska anpassas till de krav som följer av nollvisionen. Riksdagens beslut. Nollvisionen för vägtrafiksäker- hetsarbetet antogs av riksdagen. Kort därefter beslutade riksdagen om övergripande trans- portpolitiska mål för hela trans- portsystemet2, och nollvisionen kom att gälla som övergripande princip för samtliga trafikslag. Svenska mål för trafiksäkerhetsarbetet. Målen för trafiksäkerhet. nollvisionen

Video Nollvisionen

Avsnitt 14: Nollvisionen Facebook Google LinkedIn Twitter. Beslutet om Nollvisionen har lett till förändringar i trafiksäkerhetspolitiken och i sättet att arbeta med trafiksäkerhet. Hög värdering av trafiksäkerhet Att närma oss nollvisionen är endast möjligt om vi kombinerar åtgärder som förstärker varandra. Borde inte nollvisionen vara just NOLL? Ge polisen mer resurser för att effektivt ta del i trafiksäkerhetsarbetet …………………………….. nollvisionen Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag om en ny inriktning av trafiksäkerhetsarbetet enligt den s.k. nollvisionen. Målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av olyckor i vägtrafiken. Vägtransportsystemets utformning och funktion ska anpassas till de krav som följer av nollvisionen. Riksdagens beslut. Handbok» Om att utveckla metoder och förhållningssätt för en demensvård utan tvång- och begränsningar ( sid). Webbutbildning» Avgiftsfri utbildning. Diplom kan skrivas ut efter avklarat kunskapstest. Mobilapp» Tips och goda råd om bemötande, lättillgängligt i en smartphone. Denna webbutbildning vill inspirera och visa hur man kan arbeta för en Nollvision – en demensvård utan tvingande åtgärder. Utbildningen tar ungefär en halvtimme att genomföra och innehåller kortfilmer och praktiska övningar. Efter godkänt kunskapstest (fem frågor) kan man ladda ned och skriva ut sitt.

0 Replies to “Nollvisionen”